ZAKRES USŁUG

 • Udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Sporządzanie i opiniowanie decyzji/regulaminów/statutów/uchwał oraz innych dokumentów związanych z działalnością klienta
 • Opiniowanie, przygotowywanie i pomoc prawna w zakresie realizacji umów
 • Wsparcie i pomoc prawna w sprawach pracowniczych i zatrudnienia
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji dotyczącej postępowań konkursowych i zamówień publicznych
 • Windykacja należności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym,
 • Uzyskiwanie zezwoleń/pozwoleń/licencji/koncesji
 • Współpraca z organami egzekucyjnymi, urzędami i innymi instytucjami administracji państwowej i samorządowej
 • Sporządzanie i opiniowanie uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
 • Udział w posiedzeniach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
 • Przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu zmian w prawie
 • Bieżąca obsługa korporacyjna spółek
 • Korporacyjne funkcje sekretarskie: przygotowywanie dokumentów/rezolucji prawnych, wypełnianie formularzy sądowych i urzędowych, opieka nad prawnymi dokumentami korporacyjnymi
 • Wsparcie i pomoc prawna w projektach zagranicznych
 • Sporządzanie pism w postępowaniu sądowym i administracyjnym (w tym pozwów, wniosków, apelacji, odwołań, skarg, odpowiedzi, wypełnianie formularzy)

 • Prowadzenie spraw sądowych wraz z zastępstwem procesowym z zakresu prawa:

 • cywilnego
 • pracy i ubezpieczeń społecznych
 • gospodarczego
 • rodzinnego i opiekuńczego

 • Prowadzenie spraw administracyjnych i sądowoadmnistracyjnych z zakresu prawa:

 • administracyjnego
 • ubezpieczeń społecznych